Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Boete bepalingen en heffingen

Boete bepalingen en heffingen HHR    
Art. Cat. Heffing
* De bondscontributie moet voor of op de jaarvergadering voldaan zijn. Mocht      
  een vereniging besluiten om de verschuldigde contributie op de rekening van      
  de O.B.B, over te maken, dan dient het bedrag uiterlijk 2 weken na de      
  jaarvergadering op deze rekening bijgeschreven te zijn.      
  Bij niet nakomen van deze bepaling volgt een administratieve heffing van: 5 B € 25,00
* Wegens zonder af te melden niet aanwezig zijn van een vereniging op de      
jaarvergadering van de O.B.B. de Liemers. 5 B € 25,00
* Bij het inzetten van meer dan één nieuwe speler in een team in de eerste      
  helft van de competitie of het inzetten van een nieuwe speler nadat de eerste      
  helft van de competitie is afgelopen, per speler: 7 C € 15,00
* Wegens het niet juist spelen van een z.g. dubbelpartij. 10 D € 10,00
* Bij het niet opkomen van een team op de in het programmaboekje of op de      
  site vermelde datum en plaats, zonder daarbij de competitieleider, de      
  tegenstander en de speellocatie in kennis te hebben gesteld, wordt een aftrek      
  van 9 competitiepunten toegepast en dient men de wedstrijd alsnog te spelen. 8 B € 25,00
* Voor het afzeggen van een wedstrijd gedurende de periode waarin de laatste      
  2 wedstrijden van de eerste competitiehelft of aan het eind van de competitie      
  gespeeld moeten worden, wordt een aftrek van 5 competitiepunten toegepast. 8 C € 15,00
* Bij het verzuimen een met de tegenstander overeengekomen nieuwe      
  speeldatum aan de competitieleider te melden. 8 D € 10,00
* Wegens het niet spelen van een door de competitieleider voorgeschreven      
  inhaalwedstrijd, wordt een aftrek van 5 competitiepunten toegepast. 8 A € 50,00
* Wegens het niet spelen van alle voorgeschreven competitiewedstrijden en/of      
  het invullen van wedstrijdformulieren van "zogenaamd" gespeelde wedstrijden      
  wordt een aftrek van 9 competitiepunten toegepast voor beide betrokken teams 8 A € 50,00
* Bij het niet op tijd insturen of het niet volledig of onleesbaar invullen van      
  de wedstrijdformulieren, per formulier:      
  Wanneer dit meerdere malen voorkomt zullen 5 competitiepunten in      
  mindering worden gebracht. 11 D € 10,00
  Naast de boete bepalingen en heffingen kunnen ook andere sancties opgelegd
  worden bij overtreding van de hierboven genoemde feiten.
  Zie hiervoor de betreffende artikelen in het huishoudelijk reglement.
  Als een opgelegde heffing niet binnen 3 weken is voldaan wordt deze heffing
  elke volgende 3 weken
  met 50 % verhoogd.