Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Belangrijke mededeling seizoen 2021-2022

Mededelingen Bestuur

Seizoen 2021 -2022

Gelet op de Corona pandemie en alle daarbij geldende regels, voornemens en tegenvallers, gaat het bestuur er toch van

uit dat de komende competitie normaal van start zal gaan.

In principe zullen bij de start van het seizoen, in september, alle mensen die dat willen ingeënt kunnen zijn.

Omdat de gegevens van zowel de competitie als de afgelopen jaar opgegeven teams vrijwel geheel kunnen worden

overgenomen, vragen wij de teamleiders de wijzigingen in de teams vóór 14 juni aanstaande door te geven op de

gebruikelijke manier.

Nu de vaccinaties in steeds hoger tempo plaatsvinden, zal daarmee de kans op een ernstig verloop van de ziekte en de

overdracht daarvan steeds verder afnemen. Mede vanwege de vaccinatiecampagne en omdat er weinig tot niets aan

activiteiten in de competitie plaatsvond heeft het bestuur besloten éénmalig de Jaarvergadering van de OBB te verzetten

naar 4 augustus 2021, aanvang 19:30 uur.

Het bestuur is ook voornemens om in juni de horeca-eigenaren van de speellocaties uit te nodigen, om met hen van

gedachten te wisselen over het komende speelseizoen, in het zogenaamde nieuwe normaal

Het seizoen en de risico inschatting door het bestuur.

Er zijn intussen zon 17 miljoen waarzeggers en deskundigen met betrekking tot het Covid virus, de verspreiding, de

varianten, de inentingsrisico’s, de kans op besmetting en de kans op overlijden daaraan.

Het bestuur heeft daarbij volgende inschatting gemaakt. Iemand die straks wel ingeënt zal zijn, zal dan behoorlijk

beschermd zijn tegen de gevolgen van een besmetting. En minstens zo belangrijk, gelijk het risico van verspreiding van de

ziekte ook sterk wegnemen. Iedereen komt immers straks weer als vanouds bij elkaar, in de eigen lokaliteiten. Mocht

daarbij een niet ingeënte speler toch drager blijken te zijn, dan wordt de kans op overdracht weer wel groter.

Verder loopt de al ingeënte speler dan in persoonlijke contact meer kans om toch besmet te raken. De enting voorkomt

niet altijd de infectie, maar helpt wel tegen de ernstige gevolgen daarvan. De niet gevaccineerde speler blijft, zowel direct

als indirect, een wat groter risico voor zichzelf en voor anderen. De kans op overdracht naar de thuissituatie van anderen,

waar wel iemand aanwezig kan zijn die vatbaar blijkt voor de ernstige gevolgen van de besmetting, neemt door niet te

vaccineren ook toe. Voor door te geven informatie hierover willen wij graag van ieder lid zijn eigen actief emailadres.

Verder kan het ook nog leiden tot een lokale uitbraak. Eerder werd daarbij de lokaliteit door de burgemeester tijdelijk

gesloten. Iets dat na een jaar stilliggen een verder ongewenst bijkomend gevolg kan zijn.

Daarom is het bestuur unaniem van mening, dat een ieder zich zo mogelijk zou moeten laten vaccineren. Eerst en vooral

ter bescherming van jezelf, wij zijn je als lid liever rijk dan kwijt, maar vooral ook ter bescherming van anderen. Je trekt

immers nauw op met teamgenoten en tegenspelers.

Natuurlijk zijn er leden met gemoedsbezwaren of leden voor wie inenten nu om medische redenen te risicovol is.

En er zijn ook mensen die het onzin vinden, al dat gedoe. Een ieder zijn opvatting is daarbij te respecteren.

Het bestuur wil daarom graag inzicht krijgen in het aantal gevaccineerde spelers bij de seizoenstart. Zicht hierop zal ons

zeker helpen bij het eventueel te maken plan van aanpak.

Het bestuur zal daarom bij het inschrijfformulier een kolom toevoegen. Daarin wordt u verzocht aan te geven, of u Wel of

Niet ( W of N ) voor de seizoenstart gevaccineerd zult zijn. Deze opgave is geheel vrijwillig en het bestuur zal, gelet op de

AVG, de gegevens alleen bestuurlijk gebruiken. Zo kan goed inzicht worden verkregen en beter worden gepland. De door u

ingevulde keuze zal zonder enig persoonlijk gevolg zijn. Na intern bestuurlijke gebruik worden deze opgaves vernietigd.

Wij rekenen ook weer op U.

Het bestuur van de OBB.