Startpagina
Biljartbond O.B.B. "de Liemers"

Basis regels competitie OBB de Liemers

Een stilliggende bal ligt vast als de arbiter heeft geconstateerd dat deze een andere bal raakt.

Een bal is uitgesprongen als deze buiten de omlijsting komt of de arbiter heeft geconstateerd dat deze de omlijsting heeft geraakt.

Het mag hierbij duidelijk zijn dat de van laken voorziene band geen onderdeel is van de omlijsting maar van het speelveld.

Voor het spelen met vastliggende of uitgesprongen ballen zijn de volgende spelregels van toepassing: De speler kan kiezen uit:

a. het plaatsen van alle ballen in de beginpositie;

b. het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen
welke de speelbal niet vastligt;

c. het losspelen van zijn/haar speelbal door een kopstoot (massé of piqué).

Ligt de speelbal vast tegen een of beide andere ballen, dan mag de speler kiezen uit:

het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden tegen welke de speelbal niet vastligt;

het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé/piqué);

het op de acquits laten plaatsen van zijn speelbal en de daaraan vastliggende bal als de speelbal tegen beide andere ballen vastligt en wel:

de rode bal op het bovenacquit;

de speelbal op het benedenacquit;

de andere bal op het middenacquit.

Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die balgeplaatst op het acquit aangewezen voor de bal die dat acquit verspert.

Zijn een of meer ballen uitgesprongen, dan dienen de uitgesprongen ballen op de acquits te worden geplaatst zoals dit in punt 3 isvoorgeschreven.

Ligt de speelbal tegen een bal vast, dan worden alleen deze tweeballen op de acquits geplaatst.

De derde, dus niet vastliggende bal moet blijven liggen.

Ligt de speelbal tegen beide andere ballen vast, dan worden alle ballen op deacquits geplaatst.

Stoot een speler af en springt zijn bal uit, dan is op dat moment zijn beurt voorbij.

Dit betekent dat op hetzelfde moment de andere bal de speelbal wordt.

De uitgesprongen bal (in dit geval de bal waarmede de speler afstootte)wordt als de andere bal op het middenacquit geplaatst.

Duidelijk is dat als tijdens de uitvoering van een stoot "de andere bal"uitspringt deze dan als de speelbal op het benedenacquit wordt geplaatst.

Raakt een bal de omlijsting en rolt deze daarna weer op het speelvlak terug, dan moet worden getracht die bal tegen te houden.

Omdat bij de spelsoort driebanden alleen de uitgesprongen bal op het daarvoor aangewezen acquit moet worden geplaatst, moet er voor worden gezorgd dat andere ballen, na dat uitspringen niet meer van plaats veranderen of tijdens het uitlopen van richting worden veranderd.

Na het spelen van een wedstrijd wordt er een wedstrijdformulier volledig en leesbaar ingevuld en ondertekend door beide teamleiders. De thuis spelende vereniging is er verantwoordelijk voor dat dit formulier betreffende libre wedstrijden de zaterdag volgend op de gespeelde wedstrijd voor 12.00 uur bij de competitieleiding binnen is.

Voor de wedstrijdformulieren van gespeelde driebanden wedstrijden geldt dat deze de woensdag volgend op de gespeelde wedstrijd voor 12.00 uur binnen moeten zijn bij de competitieleiding.

De wekelijkse overzichten worden op maandag gepubliceerd via de website www.obbdeliemers.nl.

Men dient er rekening mee te houden dat de stand van de competitie driebanden op de overzichten een week achterloopt.

Adres competitieleiding:

Theo Jeurissen

Eikenbaan 15

6903 BG Zevenaar

E-mail wedstrijdleiding:tgrjeurissen1949@kpnmail.nl-- Fax: 084 - 8847488.

Telefoon wedstrijdleiding 0316-525415